metameta- Arvutustehnikas laialdaselt kasutatav eesliide tähendusega "midagi kirjeldav,millegi kohta". Näiteks metaandmed on teisi andmeid kirjeldavad andmed, metakeel on teisi keeli kirjeldav keel, metafail sisaldab teisi faile.

HTML märgistuskeeles kasutatakse metasilte veebilehtede kirjeldamiseks