awarenessteadumus Teadumus tähendab seda, kui tuntud on tarbijate seas teie firma, kaubamärk või toode. Tavaliselt püstitavad firmad teadumuse sihi, näit. soovitakse saavutada, et 80% potentsiaalsest sihtgrupist oleks kaubamärgist teadlik, ning siis püüavad jõuda selle eesmärgini võimalikult väikest kulutustega