churnloksutamine Loksutamine on see, kui klient loobub mingi teenuse kasutamisest ja teenusepakkuja meelitab ta jälle tagasi. Loksutamine või aset leida mistahes internetiteenuse puhul alates sissehelistamisest ja lõpetades Listserviga. Kuna uute kasutajate värbamine on väga kulukas, siis leiutavad firmad üha uusi loksutamismeetodeid, et lahkunud kliente tagasi tuua. Selleks kogutakse klientide kohta andmeid, mis võimaldavad firmal kasutada tõuketehnoloogiat