adaptive selling



kohanemisvõimeline müük, sobitusmüük Sobitusmüüki ehk personaalset müüki (personal selling) iseloomustab see, et müüja kogub ja analüüsib teavet ostjate vajaduste, huvide ja ostueelistuste kohta ning kohandab oma müügistrateegiat ja –meetodeid nii, et rahuldada ostjate soove võimalikult täielikult ning hoida sealjuures omapoolsed kulutused võimalikult madalatena