link state routing protocolkanalioleku marsruutimisprotokoll, marsruutimisprotokoll kanali oleku alusel Marsruutimisprotokoll, mis võimaldab marsruuteritel vahetada omavahel informatsiooni teiste võrkude ligipääsetavuse ning ligipääsu maksumuse ja meetrika kohta. Maksumus ja meetrika on määratud hüpete arvu, ühenduse kiiruse, maksimaalselt lubatava koormuse ja võrgu muude sisseprojekteeritud parameetritega. Kanalioleku marsruuterid kasutavad lühima (madalaima maksumusega) raja väljaarvutamiseks Dijkstra algoritmi ning värskendavad teisi marsruuterieid ainult siis, kui nende endi marsruutimistabelid muutuvad

Kanalioleku marsruutimine on parem kui kaugusvektori marsruutimine (vt. RIP protokoll), mis kasutab ühtainsat meetrikat (hüpete loendamist) ning teostab regulaarset marsruutimistabelite vahetamist kõigi teiste marsruuteritega.

Kanaliolekul põhineb näiteks OSPF protokoll