IDE (1) (Integrated Development Environment)integreeritud programmeerimiskeskkond Programmeerimiskeskkond, mis on rakendustarkvarasse sisse ehitatud. Harilikult koosneb integreeritud programmeerimiskeskkond lähtekoodi redaktorist, kompilaatorist või interpretaatorist või mõlemast ning programmeerimise automatiseerimise abivahenditest, millele enamasti lisandub ka silur (vt. näit. Delphi).

Microsoft Office toetab mitmesuguseid programmeerimiskeele BASIC versioone ning Microsoft Word’i abil saab kirjutada WordBasic programme.

Lühendit IDE tõlgendatakse ka kui "Integrated Design Environment" ja "Integrated Debugging Environment".