insert (1)lisama Objekti (teksti, faili, tabelit vms) kahe teise objekti (nt tekstiosa) vahele paigutama, sellele automaatselt ruumi tehes