attach (1)seondama Näiteks automaatprotseduuri andmetüübiga või -objektiga