attach (2)lisama, manustama e-posti sõnumile manusena lisama