communicationsside

1) Informatsiooni edastamine kasutajate või protsesside vahel vastavalt kokkulepitud reeglitele.

2) Tehnikavaldkond, mis tegeleb andmete esitamise, edastamise, interpreteerimise ja töötlemisega isikute, kohtade, masinate jne. vahel, kusjuures andmetele omistatud tähendus peab nende operatsioonide käigus säilima

Vt. ka data communications