Windows Sockets (Winsock)Windows’i soklid Microsoft Windows’i võrgutarkvara aastast 1991, mis kirjeldab seda, kuidas rakendused saavad juurdepääsu võrguteenustele ja konkreetselt TCP/IP’le. Winsock on projekteeritud universaalse rakendusliidesena, millele rakendusprogrammide kirjutajad peavad programmeerima ja millele peavad vastama võrgutarkvara valmistajate tooted. Winsock defineerib igale Windows’i versioonile oma binaarliidese (ABI) , nii et iga Windows Sockets’i rakendusliidesele kirjutatud rakendus võib töötada koos erinevate firmade võrgutarkvaraga.

Windows Sockets’it toetavad kõik Windows’i versioonid alates Windows 3.1.