absolute URLabsoluutne veebiaadress Veebilehe või mõne muu veebiressursi täielik internetiaadress. Absoluutses veebiaadressis on ära näidatud protokoll, näit. "http", võrguaadress ning vabalt valitav rada ja failinimi. Näiteks http://www.yahoo.com/ on absoluutne veebiaadress.

Vt. ka URL