outline (1)liigendus, kava, sisukord Kirjeldab teksti hierarhilist ülesehitust ja ristviiteid. MS Word, MS Excel ja PowerPoint võimaldavad organiseerida dokumendi näiteks nii, et 1. tase on üldpealkiri, 2. tase on osade pealkirjad, 3. tase osade alajaotuste pealkirjad, 4. tase kogu tekst. Tasemeid võib olla ka rohkem