outline viewliigendusvaade Võimaldab redigeerida dokumendi hierarhilist ülesehitust. Liigendusvaade on olemas näit. MS Office’i rakendustel MS Word, MS Excel ja PowerPoint