XSSI (eXtended Server-Side Include)laiendatud serversuletis Apache serveri komponent, mis saadab veebilehitsejatele veebilehti vastavalt nende nõuetele. XSSI moodul (mod_include) määrab ära käskude komplekti, mida Apache sõelub pärast veebilehitsejalt nõude saamist, kuid enne veebilehe väljasaatmist