ISPO (Information Society Project Office)Infoühiskonna Projektbüroo Euroopa Liidu organ, mis tegeleb info- ja sidetehnoloogiaga ning tegutseb sillaehitajana Euroopa Komisjoni ning teiste organisatsioonide vahel, kes on huvitatud infoühiskonna probleemidest