SSI (Server Side Include)serversuletis Teatud tüüpi HTML-kommentaar, mille alusel veebiserver genereerib dünaamiliselt andmeid veebilehitseja poolt nõutud veebilehele.

SSI põhivorming on järgmine:

<!--#command tag="value"-->

Siin #command võib olla mistahes käsk, mida antud tüüpi veebiserver toetab. Kõige lihtsam käsk on #include, mis sulgeb HTML dokumendi sisse teise faili. See on eriti kasulik näiteks selleks, et tagada ühe veebisaidi kõigil lehtedel korduvate elementide identsust. Kui neid elemente on vaja hiljem muuta, siis piisab ainult serversuletise muutmisest ning see aitab vältida korduval ümberkirjutamisel tekkida võivaid näpuvigu.
Serversuletisi kasutatakse ka selleks, et täita mingit programmi ja sisestada tulemused veebilehele. Seega kujutavad nad endast võimsat vahendit veebilehtede programmeerimiseks.

Serversuletiste jaoks pole olemas ametlikku standardit ja nii võib iga veebiserver toetada erinevaid serversuletisi erineval viisil. Mõningad SSI käsud nagu #include ja #exec on aga muutunud de facto standarditeks.

Serversuletisi sisaldavate veebilehtede nimelaiendiks on sageli .shtml, kuid see pole tingimata nõutav. Nimelaiend võimaldab veebiserveril vahet teha lehtede vahel, mida enne veebilehitsejale saatmist on vaja töödelda