derived typetuletatud tüüp Näit. Fortranis tüüp, mis on tüübikonstruktorfunktsiooni abil konstrueeritud lihttüüpidest (primitive type) ja teistest tuletatud tüüpidest. Seda terminit kasutatakse harilikult protseduurkeelte puhul (C või Ada). C-keele tuletatud tüübid on massiiv, funktsioon, viit, struktuur ja ühend