primitive type



lihttüüp Väärtused ei sisalda komponente, näit. kirjamärk (vastandina massiivile, kirjele jne)