SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)sünkroniseeritud multimeediumi integreerimiskeel SMIL on uus märgistuskeel, mida töötab välja W3C (World Wide Web Consortium) ning mis võimaldab veebiarendajatel jagada multimeediumsisu eraldiseisvateks failideks ja voogudeks (audio, video, tekst ja pildid), saata neid kasutaja arvutisse individuaalselt ning seejärel kuvada neid koos nagu nad oleksid üksainus terviklik multimeediumivoog. Staatilise teksti ja piltide väljaeraldamise võimalus peaks tegema multimeediumsisu palju väiksemaks, nii et selle Internetis liikumine ei võtaks enam nii palju aega.

SMIL põhineb laiendataval märgistuskeelel (XML). Selle asemel, et defineerida multimeediumandmete esitamiseks kasutatavaid tegelikke vorminguid, defineerib SMIL käsud, mis määravad ära, kas erinevaid multimeediumikomponente tuleb mängida koos või järjekorras