stream (2)voog C-keele puhverdatud sisend/väljund teegifunktsioonide juures on voog seotud faili või seadmega, mis oli avatud käsuga fopen. Tähemärke võib voost lugeda (voogu kirjutada) ilma nende tegelikku allikat (sihtpunkti) teadmata ja läbipaistev puhverdamine on tagatud teegirutiinidega