CDG (CDMA Development Group)CDMA arendusrühm CDMA tehnoloogia arendamisega tegelev mobiilsidefirmade intitsiatiivrühm, teeb tihedat koostööd standardiseerimisorganisatsioonidega. Rühma kuulub üle 100 firma, kellest ca 40% asub väljaspool Ameerika Ühendriike