ADN (Advanced Digital Network)täiustatud digitaalvõrk Tähistab 56 kbit/s andmeedastuskiirusega rendiliini