DSiDSi0...7 ja DSo0...7 on MVIP-90 siinikaabli füüsiliste traatide nimed, mida mööda liiguvad ühesuunalised bitivood. Kokkuleppe kohaselt ühendatakse need paarideks DSiX ja DSoX, nii et iga paar võimaldab täielikku dupleks-andmesidet. DSi traadid on ette nähtud sisendsignaalile ja DSo traadid väljundsignaalile

Vt. ka T1-carrier