CSPDN (Circuit Switched Public Data Network)avalik kanalikommutatsiooniga andmesidevõrk Harilikult X.25 standardil põhinev telekommunikatsioonivõrk

Vt. ka circuit switching