scrollkerimine Kuva nihutamine püst- või rõhtsihis.

Kui kogu dokument ei mahu korraga kuvaaknasse, siis kerimisega saab ette tuua akna serva taha jäävaid dokumendi osi. Vertikaalne kerimine tähendab kuva nihutamist üles-alla, horisontaalne kerimine aga vasakule-paremale.
Kerimise võimaldamiseks on ilmuvad selliste suurte dokumentide puhul aknasse kerimisribad