UWC (Universal Wireless Consortium)Tootjate ja operaatorite organisatsioon, mis tegeleb IS-136 standardi propageerimise ja juurutamisega, samuti selle edasiarendamise ning IS-136 operaatorite vaheliste uitühenduslepingute sõlmimisele kaasaaitamisega