PHS (Personal - Handyphone System)



Jaapani standardile vastav mobiilsidesüsteem 1900 MHz sagedusalas