cellular respirationrakuhingamine Kui GSM süsteemis on igal abonendil võimalik kasutada tugijaama ülekandevõimsust täies mahus, siis W-CDMA puhul on tugijaama väljundvõimsus kõigi aktiivsete abonentide vahel ära jagatud.
Kui näiteks koguvõimsus on 20 W, siis suudab võrk toita kaht abonenti kumbagi 10 vatiga või kümmet abonenti 2 vatiga.

Igale üksikule abonendile kättesaadav maksimaalne väljundvõimsus sõltub igas raadiorakus asuvate aktiivsete abonentide arvust. Mida rohkem abonente on rakku sisse logitud, seda väiksemaks muutub igale abonendile eraldatav väljundvõimsus ja koos sellega sidekaugus. Et raadioraku piirkond oleks adekvaatselt kaetud, peab operaator konfigureerima iga konkreetset teenust kasutavate abonentide arvu