dual modekaherežiimne Kaherežiimsed mobiiltelefonid on suutelised töötama kahe erineva standardi järgi. Näiteks kolmanda põlvkonna mobiiltelefonid on suutelised töötama nii UMTS kui GSM standardile vastavais võrkudes. Kui antud piirkonnas pole UMTS võrk veel välja ehitatud, saab abonent kohaliku GSM võrgu kaudu uitühenduse. Rahvusvaheliste uitühenduste jaoks läheb tarvis multirežiimset telefoni, sest näit. USA-s võetakse ilmselt kasutusele cdma2000 standard, Euroopas aga W-CDMA ja TD-CDMA standardid