duplex separationduplekseraldus Kahesuunalise e. dupleksside korral on kummaski suunas liikuva andmevoo jaoks vaja oma sidekanalit, seega dupleksside vajab kaht teineteisest eraldatud kanalit. Mobiiltelefonid hõivavad sidelingi tarvis kaks sagedust - saatekanalit andmeedastuseks võrgust abonendi poole ja tagasikanalit andmeedastuseks vastupidises suunas.
W-CDMA praeguse versiooni järgi on duplekseraldus (saatekanali ja tagasikanali eraldus) fikseeritud ja võrdub 190 MHz. Näiteks kui teenusepakkuja kasutab üleslingiks sagedusriba 1920-1925 MHz, siis vastab sellele allalingi sagedusriba 2110-2115 MHz.
Sellise piirangu korral ei kasutata mitte kõiki UMTS’i sagedusi optimaalselt. ETSI ja 3GPP soovitavad ka muutuva duplekseraldusega UMTS’i varianti, kuid selle meetodi tehniline teostus läheb abonendile kallimaks (telefoniaparaat tuleb kallim)