High Interactive Multimediakõrginteraktiivne multimeedium Üks UMTS-süsteemi teenuseprofiile. Pakub liinilülitusega ühendusi abonentide vahel andmekiirusega 128 kbit/s. See profiil on eriti sobiv kakspunktühenduste jaoks multimeediumteenustega, näit. videotelefoniteenuse kasutamiseks mobiiltelefonilt