line switchingliinikommutatsioon Liinikommutatsiooniga ühendused on kasutusel klassikalistes telefonivõrkudes, kus kahe abonendi vahel tekitatakse kogu sideseansi ajaks püsiühendus.

Liinikommutatsioon võimaldab tekitada kakspunktühendusi, kus igale ühendusele eraldatakse eksklusiivne sidekanal. Liinikommutatsiooni vastandiks on pakettkommutatsioon, näit. IP protokollile vastav ühendus Internetis.

UMTS kasutab sõltuvalt ühenduse teenuseprofiilist mõlemat kommutatsioonivarianti