MAP (2) (Mobile Access Protocol)Võrkudevaheline sideprotokoll GSM süsteemide ühendamiseks