navigation (2)navigatsioon UMTS-võrkudes on ette nähtud personaalse navigatsiooni teenus. See tähendab, et UMTS-terminal (mobiiltelefon) juhatab selle omaniku võõras linnas vajalikku kohta, näit. restorani, bensiinijaama vms. Terminali asukoha määramiseks on mõeldav kasutada GPS-süsteemi.
Ilma GPS’i kasutamata on asukoha määramine tehniliselt võimalik täpsusega mõnisada meetrit. Selleks kasutatakse triangulatsiooni, st mõõdetakse ja võrreldakse omavahel mitmest tugijaamast saabuvate signaalide tugevust. Analoogilist asukoha määramise meetodit kasutatakse ka GSM võrkudes, sh Eestis