workflow (2)töövoog Peamiselt projektihalduses kasutatav termin, lõpptulemuse saavutamiseks vajalike tööülesannete kindlakskmääratud jada. Keerulisemad töörühmarakendused võimaldavad erinevate ülesannete jaoks defineerida erinevaid töövooge. Näiteks kirjastuses võib dokumenti automaatselt suunata autorilt toimetajale, sealt korrektorile ja siis trükkimisele.
Töövoo igal astmel on üks isik või rühm vastutav ühe kindla töölõigu eest. Kui see töölõik on lõpetatud, teavitab töövoorakendus sellest järgmise töölõigu eest vastutavaid isikuid ja edastab neile nende tööks vajalikud andmed