OEM (Original Equipment Manufacturer)originaalseadmete tootja Termini algses tähenduses tootja, kes müüb seadmeid edasimüüjale ümberpakendamiseks või müügiks teise kaubamärgi all. Praeguseks on termini sisu muutunud ja selle all mõeldakse edasimüüjat ennast. OEM on näit. arvutivalmistajatega erisidemeid omav firma, mis ostab soodsa hinnaga hulgi arvuteid, kohandab neid mingile kindlale rakendusele ja müüb edasi oma nime all (Eesti arvutivalmistajad kuuluvad kõik sellesse kategooriasse)

Üldiselt tähistatakse terminiga OEM kõiki ettevõtteid, mis ei tegele müügiga lõpptarbijale traditsioonilise hulgi- ja jaemüügi skeemi järgi

Vt. ka VAR