symbol mathematicssümbolmatemaatika Arvutite kasutamine matemaatiliste võrrandite ja avaldistega manipuleerimiseks sümbolkujul. Vastandub nende sümbolitega esindatud arvuliste suurustega manipuleerimisele. Seda saab kasutada sümbolintegreerimiseks ja -diferentseerimiseks, ühe avaldise asendamiseks teiseks avaldiseks, avaldiste lihtsustamiseks jne.