VDU (Visual Display Unit)videoterminal Kuvarit, klaviatuuri ja järjestikporti omav seade. Videoterminale kasutatakse suhtlemiseks eemalasuva suurarvutiga.

Videoterminalil on harilikult oma kuvaelektroonika, mis salvestab vastuvõetud andmed ja muundab need kuvarit juhtivateks elektrisignaalideks. .

On olemas kahesuguseid videoterminale - nn. juhmid ehk mitteprogrmmeeritavad ja arukad ehk programmeeritavad. Vanemad videoterminalid suutsid kuvada ainult ühe kirjatüübi tähemärke, mis olid ekraanil paigutatud täisnurksesse võrgustikku. Nii jäljendasid videoterminalid traditsioonilisi teletaipe, mida nad pididki asendama. Hilisematele mudelitele lisandusid graafikafunktsioonid, kuid nad olid ikkagi arvutiga ühendatud suhteliselt aeglase järjestikliini abil