UID (User ID, User Identifier)kasutajaident, ID-kood, Arvuti või arvutisüsteemi kasutajale kuuluv unikaalne number või nimi. Opsüsteem vajab kasutajaidenti kasutaja esindamiseks oma andmestruktuurides, st kasutajaident näitab faili või protsessi omanikku, süsteemiressurssidele ligipääsuõigust omavat isikut jne.

Kasutajate andmebaas, näit. UNIX’i /etc/passwd fail või NIS vastendab kasutajaidendi muule kasutaja kohta käivale informatsioonile nagu tema kasutajanimi, parool, kodukataloog ja tegelik nimi

Vt. ka GID