failovertõrkesiire Automaatne ümberlülitumine seisvale või ooterežiimis serverile, süsteemile või võrgule, kui parajasti aktiivses serveris, süsteemis või võrgus tekib tõrge või ebanormaalne väljalülitumine. Tõrkesiirde funktsioon on harilikult sisse ehitatud hinnalistesse süsteemidesse, mis peavad olema pidevalt töökorras