message (4)sõnum IBM’i VTAM-meetodi puhul nimetatakse sõnumiks rakendusprogrammi poolt ühe SEND-nõudega edastatavat FMD mahtu