requester



nõudja Päringut väljastav pool süsteemis.

Vt. ka client