requesternõudja Päringut väljastav pool süsteemis.

Vt. ka client