infomercialinforeklaam Raadio- või telereklaam, mis on kujundatud uudisloo või dokumentaaljutustusena.
Inforeklaami veebi- või trükivastet nimetatakse "advertorial" (reklaamkiri)

Termin "infomercial" on tuletatud sõnadest "information" ja "commercial"