parity (1)paarsus Andmesides nimetatakse paarsuseks ühtede arvu andmeüksuses (digitaalmaailmas on kõik arvud esitatud kahendsüsteemis ühtede ja nullide abil). Kui ühtesid on paarisarv (2, 4, 6 jne), siis on tegemist paaris-paarsusega ja kui ühtesid on paaritu arv (1, 3, 5 jne), siis on tegemist paaritu-paarsusega. Kuna igal kahendarvul on oma paarsus (paaris või paaritu), siis saab seda asjaolu kasutada andmesides edastatud andmete veakontrolliks. Taolist kontrollimeetodit nimetatakse paarsuskontroliks (parity check)