SAPI (Scheduling Application Programming Interface)plaanimisrakenduste programmiliides Microsoft’i programmeerimisliides, mille abil saab kirjutada rakendusi ajaplaanimistarkvarale (näit. Microsoft Schedule+)