SAP (Secondary Audio Program)lisaheli programm NTSC lisahelikanal, mida kasutatakse näit. teleprogrammi võõrkeelse heli või teleteksti edastamiseks