page (2)lehekülg Tekstitöötluses tekstilehekülg. Enamik tekstitöötlusrakendusi kasutab sellist komponentide hierarhiat, milles kõiga alumisel astmel on tähemärk, järgmisel sõna, siis rida, lõik ja lehekülg ning iga komponendiga saab teha teatud kindlaid operatsioone. Näiteks saab kustutada tähte, sõna, rida ja vahel ka tervet lehekülge. Lehekülje jaoks saab samuti ära määrata vormingu (näit. lehekülje suuruse, veerised ja tulpade arvu)