smurfsmurf Leviaadressiga PING-sondi ja tüssamist kasutav ummistusrünne võrgus

Nimetus "smurf" on pärit vastiku joonisfilmitegelase nimest (vt.http://www.smurf.com/)

Smurf-ründaja saadab PING-nõudeid Inteneti leviaadressile. Need on spetsiaalsed aadressid, mis saadavad kõik vastuvõetud sõnumid laiali kõigile alamvõrku ühendatud hostidele. Iga leviaadress võib toetada kuni 255 hosti, seega korrutatakse iga PING-nõue 256-ga. Nõude saatja aadressiks paneb ründaja petteks mitte oma, vaid ohvri aadressi, mistõttu kõik PING-nõude saanud hostid saadavad vastused ohvri aadressile. Kui ründaja saadab sekundis välja sadu või tuhandeid PING-nõudeid ja igale nõudele tuleb sadu vastuseid, siis suudavad need vastused umbe ajada ohvri T-1 (või isegi T-3) liini ja suruda põlvili kogu internetiteenuse.

Smurfimine kuulub teenusest keeldumise rünnete kategooriasse. Need on ründed, mis ei püüa informatsiooni varastada, vaid selle asemel üritavad muuta arvuti või võrgu teovõimetuks