ACL (Access Control List)pääsuloend Kasutajate või kasutajarühmade loend, kellel on õigus antud failile juurde pääseda ja/või seda muuta. MS Windows’i puhul on pääsuloenditeks näiteks DACL (Discretionary Access Control List) ja SACL (System Access Control List)